GT: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình và văn phòng Ban QLDA thủy lợi (TV2)

GT: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình và văn phòng Ban QLDA thủy lợi (TV2)

GT: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình và văn phòng Ban QLDA thủy lợi (TV2)
Thuộc D.A: Tiểu dự án: Hệ thống tưới huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa thuộc dự án Thủy lợi miền Trung, vay vốn ADB (ADB4)
Nguồn vốn: vốn vay Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng trong nước
Bên mời thầu: Ban QLDA Thủy lợi Thanh Hóa
Hình thức đấu thầu: Lựa chọn dựa trên năng lực tư vấn
Thời gian phát hành HSMQT: từ 08 giờ 00 ngày 31/07/2008 đến 09 giờ 00 ngày 15/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Văn phòng Ban QLDA thủy lợi Thanh Hóa, số 06 Hạc Thành, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: (0373) 853406; Fax: (0373) 850690
Hạn cuối nhận HSQT: 09 giờ 00 ngày 15/08/2008