Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn

Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn

Tên chủ đầu tư:Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy Ban nhân dân tỉnh Cà Mau
Số hiệu:1308/QĐ-UBND
Ngày ban hành:18/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Ủy Ban nhân dân tỉnh Cà Mau
Số hiệu:1464/QĐ-UBND
Ngày ban hành:10/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 14558653577(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng đường ô tô đến trung tâm xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn (7 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Gói thầu 01: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự tóan
 • 330810025 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  02Gói thầu 02: Thẩm tra thiết kế thi công – Dự toán
 • 20982693 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 20 ngày
  03Gói thầu 03: Giám sát thi công xây dựng công trình
 • 196894739 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công
  04Gói thầu 04: Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá HSDT
 • 21924773 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 45 ngày
  05Gói thầu số 05: Xây dựng nền, mặt đường và hệ thống thóat nước
 • 7038034300 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo đơn giá 360 ngày
  06Gói thầu số 06: Xây dựng cầu Lương Thực
 • 2571181800 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo đơn giá 180 ngày
  07Gói thầu 11: Bảo hiểm công trình
 • 37658932 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thi công


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định số: 1464/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cà Mau Size 146 K