Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 8.1.1 và 16.1.1 cung cấp thiết bị xi lanh thủy lực, chốt treo và các dịch vụ kỹ thuật

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu số 8.1.1 và 16.1.1 cung cấp thiết bị xi lanh thủy lực, chốt treo và các dịch vụ kỹ thuật, Dự án thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Tên dự án:Dự án thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4
Tên gói thầu:Gói thầu số 8.1.1 và 16.1.1 cung cấp thiết bị xi lanh thủy lực, chốt treo và các dịch vụ kỹ thuật
Nguồn vốn:Vốn tự có và vốn vay tín dụng
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Quốc tế; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công Ty Cổ Phần Lilama 45.4 Địa chỉ: Xa Lộ Hà Nội-Bình Đa -Biên Hòa-Đồng Nai Tel:0613838188 – 838500: Fax: 0613.838008
15/08/2008 đến 15/10/2008
300 (USD)
15/10/2008 10:00
15/10/2008 10:00