Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy phát điện

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy phát điện

Tên chủ đầu tư: Viễn thông Hòa Bình
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viễn thông Hòa Bình
Số hiệu: 558/KHĐT-KDTT
Ngày ban hành: 04/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Viễn thông Hòa bình
Số hiệu: 558/KHĐT-KDTT
Ngày ban hành: 04/08/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Bưu chính viễn thông
Nguồn vốn: Vốn vay và tái đầu tư của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 5682900000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy phát điện (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1 Mua sắm máy phát điện
  • 5682900000 (VND)
  • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển 10/2008-11/2008Trọn gói 15 ngày