Mua sắm máy phát điện

Mua sắm máy phát điện

1
10/2008-11/2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 5682900000 (VND)
 • Vốn vay và tái đầu tư của Công ty
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết của kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy phát điện

  Đây là thông tin chi tiết của kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm máy phát điện