Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị

số 03
quý IV năm 2008
Theo tiến độ xây dựng công trình
Giá gói thầu:
 • 314.037.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết của kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng Trường Dân tộc nội trú huyện Đăk Rlấp, tỉnh Đăk Nông