Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp số 1B (Chiếu sáng+cây xanh+vỉa hè đoạn qua thị trấn Thất Khê)

Thông báo mời thầu gói thầu: Gói thầu xây lắp số 1B (Chiếu sáng+cây xanh+vỉa hè đoạn qua thị trấn Thất Khê)

Tên dự án:Dự án cải tạo, nâng cấp QL4A đoạn Km16+231.68 – Km66 (Na Sầm – Lũng Phầy), tỉnh Lạng Sơn
Tên gói thầu:Gói thầu xây lắp số 1B (Chiếu sáng+cây xanh+vỉa hè đoạn qua thị trấn Thất Khê)
Nguồn vốn:Trái phiếu Chính phủ
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Sở Giao thông Vận tải Lạng Sơn, Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn
18/08/2008 đến 03/09/2008
1.000.000 (VND)
03/09/2008 09:00
03/09/2008 09:00