Thiết bị thực hành Hàn công nghệ cao

Thiết bị thực hành Hàn công nghệ cao

01
8giờ 30 ngày 27/10/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 900000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói