Thiết bị (Lô 1: Thiết bị đồ gỗ,thiết bị điện,điện tử và vi tính;Lô 2: thiết bị dạy nghề)

Thiết bị (Lô 1: Thiết bị đồ gỗ,thiết bị điện,điện tử và vi tính;Lô 2: thiết bị dạy nghề)

01
Quý IV/2008
03 tháng (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ) cho gói thầu và cho mỗi lô
Giá gói thầu:
 • 6.558.143.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói