Trung tâm Internet Vietnam thông báo mời chào hàng

Trung tâm Internet Vietnam thông báo mời chào hàng, Kế hoạch mua sắm thường xuyên của VNNIC năm 2008.

Gói thầu: Cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phần mềm, bản quyền sử dụng thiết bị IP Phone phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Internet Vietnam (mời chào hàng lần 2)
Thuộc D.A: Kế hoạch mua sắm thường xuyên của VNNIC năm 2008
Nguồn vốn: Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của VNNIC
Bên mời thầu: Trung tâm Internet Vietnam
Hình thức đấu thầu: chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày 15/08/2008 đến 09 giờ 00 ngày 20/08/2008 (trong giờ hành chính)
ĐĐ: Trung tâm Internet Vietnam, Toà nhà trung tâm kiểm định chất lượng bưu điện, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại/Fax: (04) 5564944 (406)/7821462
Hạn cuối nhận HSĐX: 09 giờ 30 ngày 20/08/2008