Kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

Kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán

Tên chủ đầu tư:Ban quản lý dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 6
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận 6
Số hiệu:3143/QĐ-UBND-TCKH
Ngày ban hành:04/07/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Ủy ban nhân dân quận 6
Số hiệu:4596/QĐ-UBND-TCKH
Ngày ban hành:07/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
  • 47.056.542.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    02Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán
  • 707.923.000 (VND)
  • Ngân sách Nhà nước Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày