Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông báo mời thầu gói thầu: Thi công xây lắp công trình Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Tên dự án:Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Tên gói thầu:Thi công xây lắp công trình Trụ sở Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Tại Văn phòng Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế; 51 đường Nguyễn Huệ – thành phố Huế – tỉnh Thừa Thiên Huế; 054.822276, 054.834415;054.824049
25/08/2008 đến 09/09/2008
1.000.000 (VND)
09/09/2008 09:30
09/09/2008 09:30