kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Giới thiệu việc làm giai đoạn 2007-2010

kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Giới thiệu việc làm giai đoạn 2007-2010

Tên chủ đầu tư:Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Tây Ninh
Số hiệu:2400 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/11/2007
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Tây Ninh
Số hiệu:2422/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Xây dựng
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 16366285000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cao năng lực hoạt động Trung tâm Giới thiệu việc làm giai đoạn 2007-2010 (15 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Tư vấn Khoan thăm dò địa chất
 • 25.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2008-2009Theo đơn giá 01 tháng
  03Tư vấn lập dự án
 • 70.506.361 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 02 tháng
  02Khảo sát địa hình
 • 12.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008Theo đơn giá 02 tháng
  04Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công-tổng dự toán
 • 198.679.558 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 01 tháng
  05Thẩm tra thiết kế BVTC & tổng dự toán
 • 25.471.807 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  06Lập hồ sơ và phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu xây lắp
 • 24.405.379 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008-2010Theo tỷ lệ phần trăm Từ ngày ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
  07Lập hồ sơ và phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu thiết bị
 • 12.981.908 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008-2010Theo tỷ lệ phần trăm Từ khi thực hiện dự án đến kết thúc dự án
  08Tư vấn quản lý dự án
 • 461.909.483 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008-2010Theo tỷ lệ phần trăm 14 tháng
  09Tư vấn Giám sát kỷ thuật thi công xây dựng công trình
 • 423.957.150 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ ngày ký HĐ đến khi nghiệm thu hoàn thành -quyết toán CT
  10Tư vấn Giám sát lắp đặt thiết bị
 • 49.461.720 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008-2010Theo tỷ lệ phần trăm Từ ngày ký hợp đồng đến khi nghiệm thu hoàn thành
  11Tư vấn kiểm toán
 • 17.459.792 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008-2010Theo tỷ lệ phần trăm 14 tháng
  12Tư vấn Bảo hiểm công trình
 • 53.805.074 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008-2010Theo tỷ lệ phần trăm 14 tháng
  13Gói thầu xây lắp các hạng mục
 • 7.184.949.636 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008-2010Theo đơn giá 14 tháng
  14Gói thầu Trang thiết bị -máy móc phục vụ hoạt động và dạy nghề năm 2008
 • 926.900.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008Trọn gói 120 ngày
  15Gói thầu Trang thiết bị -máy móc phục vụ hoạt động và dạy nghề
 • 4.620.924.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnnăm 2008-2010Trọn gói 01 tháng


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Size 1.99 M