Thông báo mời thầu gói thầu: Lắp đặt phòng dạy ngoại ngữ không dây

Thông báo mời thầu gói thầu: Lắp đặt phòng dạy ngoại ngữ không dây, Mua sắm trang thiết bị trường học năm 2008.

Tên dự án:Mua sắm trang thiết bị trường học năm 2008
Tên gói thầu:Lắp đặt phòng dạy ngoại ngữ không dây
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
phòng Giáo dục và Đào tạo, đường Trần Phú, thị trấn Ngãi Giao, Châu Đức, BRVT
14/08/2008 đến 28/08/2008
300.000 (VND)
28/08/2008 14:30
28/08/2008 14:30