Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp Nhà ở học viên trường sơ cấp thuộc Công an tỉnh Long An

Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp Nhà ở học viên trường sơ cấp thuộc Công an tỉnh Long An

Tên chủ đầu tư:Công an tỉnh Long An
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An
Số hiệu:303/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành:12/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An
Số hiệu:391/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành:21/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước ,
Tổng mức đầu tư:
 • 9.749.311.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp Nhà ở học viên trường sơ cấp thuộc Công an tỉnh Long An (4 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Thí nghiệm thử tải cọc
 • 49.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Trọn gói 30 ngày
  1Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây dựng công trình
 • 186.195.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Trọn gói 450 ngày
  1Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng xây dựng công trình
 • 65.168.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Chỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý II/2010Trọn gói 30 ngày
  1Thi công xây lắp nhà ở học viên trường sơ cấp Công an tỉnh Long An
 • 8.444.397.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV/2008Theo đơn giá 450 ngày