Thí nghiệm thử tải cọc

Thí nghiệm thử tải cọc

1
Quý IV/2008
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 49.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp Nhà ở học viên trường sơ cấp thuộc Công an tỉnh Long An