Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi, Mua sắm trang thiết bị trường học năm 2008

Tên dự án:Mua sắm trang thiết bị trường học năm 2008
Tên gói thầu:Mua sắm bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Giáo dục và Đào tạo, đường Trần Phú, Thị trấn Ngãi Giao, Châu Đức,BRVT – ĐT 064.881807 -Fax: 064882634
14/08/2008 đến 28/08/2008
500.000 (VND)
28/08/2008 09:00
28/08/2008 09:00