Thi công xây lắp nhà ở học viên trường sơ cấp Công an tỉnh Long An

Thi công xây lắp nhà ở học viên trường sơ cấp Công an tỉnh Long An

1
Quý IV/2008
450 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.444.397.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây lắp Nhà ở học viên trường sơ cấp thuộc Công an tỉnh Long An