Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư Thiết bị thử tải kích máy bay phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75

Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư Thiết bị thử tải kích máy bay phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75

Tên chủ đầu tư:Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu:167/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành:22/01/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Số hiệu:167/QĐ-TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành:22/01/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Hàng không
Nguồn vốn:Vốn tự có của Công ty ,
Tổng mức đầu tư:
  • 240457.03(EURO)
  • Kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư Thiết bị thử tải kích máy bay phục vụ bảo dưỡng máy bay của Xí nghiệp sửa chữa máy bay A75 (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1Thiết bị thử tải kích máy bay
  • 225781.25 (EURO)
  • Vốn tự có của Công ty Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Quốc tế, Không sơ tuyển120 ngày kể từ khi phát hành Hồ sơ mời thầuTrọn gói 120 ngày kể từ ngày hợp đồng được cấp có thẩm quyền phê duyệt