Xây lắp hạng mục khối nhà học, giảng đường, hội trường, hiệu bộ, thư viện (phần xây dựng, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chống sét và đóng cọc thí nghiệm)

Xây lắp hạng mục khối nhà học, giảng đường, hội trường, hiệu bộ, thư viện (phần xây dựng, hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống chữa cháy vách tường, hệ thống chống sét và đóng cọc thí nghiệm)

1
Đăng ký thông báo mời thầu: ngày 24/10/2008; Thông báo mời thầu: từ ngày 29/10/2008; Phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 07/11/2008 đến trước 9 giờ 00′ ngày 24/11/2008; Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00′ ngày 24/11/2008; Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00′ ngày 24/11/2008
690 ngày (kể cả ngày nghỉ, lễ, tết)
Giá gói thầu:
 • 107628000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp hạng mục khối nhà học, giảng đường, hội trường, hiệu bộ, thư viện Dự án đầu tư xây dựng (giai đoạn 1) công trình Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế