: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình sửa chữa cải tạo nâng cấp Trường THPT Lê Quý Đôn

Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình sửa chữa cải tạo nâng cấp Trường THPT Lê Quý Đôn

Tên chủ đầu tư:Trường THCS Lê Quý Đôn
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Sở xây dựng TP.HCM
Số hiệu:71/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành:02/07/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Sở xây dựng TP.HCM
Số hiệu:71/QĐ-SXD-KHĐT
Ngày ban hành:02/07/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giáo dục
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 12.945.627.122(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Đầu tư xây dựng công trình sửa chữa cải tạo nâng cấp Trường THPT Lê Quý Đôn (07 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  04Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán
 • 401.377.040 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2008-2009Trọn gói 90 ngày
  05Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, tổng dự toán
 • 35.082.441 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2008-2009Trọn gói 15 ngày
  06Tư vấn đấu thầu xây lắp
 • 31.044.251 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm kể từ khi ký HĐ đến khi có quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu
  07Xây lắp
 • 10.598.924.741 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2008-2009Theo đơn giá 120 ngày
  08Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • 238.210.834 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
  09Tư vấn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 47.642.167 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2008-2009Theo đơn giá 210 ngày
  10Bảo hiểm công trình
 • 22.257.742 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơChỉ định thầu , Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2008-2009Theo tỷ lệ phần trăm 210 ngày