Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy vi tính, máy photocopy, máy chiếu

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm máy vi tính, máy photocopy, máy chiếu, Mua sắm trang thiết bị trường học năm 2008

Tên dự án:Mua sắm trang thiết bị trường học năm 2008
Tên gói thầu:Mua sắm máy vi tính, máy photocopy, máy chiếu
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng Giáo dục và Đào tạo, đường Trần Phú, thị trấn Ngãi Giao,huyện Châu Đức, BRVT. ĐT: 064.881807-Fax:064882634
14/08/2008 đến 28/08/2008
500.000 (VND)
28/08/2008 07:30
28/08/2008 07:30