Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị ngân sách nhà nước năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị ngân sách nhà nước năm 2008

Tên chủ đầu tư:Đại học Y dược TP.HCM
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
Số hiệu:4085/QĐ-BYT
Ngày ban hành:20/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Bộ Y tế
Số hiệu:4085/QĐ-BYT
Ngày ban hành:20/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Y tế
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.368.900.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mua sắm trang thiết bị ngân sách nhà nước năm 2008 (6 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1Gói I. Thiết bị Y tế
 • 647.300.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 4 năm 2008Trọn góiQuý 4 2008
  1Gói II. Vi Tính
 • 673.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 4 năm 2008Trọn góiQuý 4 2008
  1Gói III. Máy Chiếu
 • 252.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 4 năm 2008Trọn góiQuý 4 2008
  1Gói IV. Thiết bị đo
 • 158.600.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 4 năm 2008Trọn góiQuý 4 2008
  1Gói V. Kính hiển vi các loại
 • 172.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 4 năm 2008Trọn góiQuý 4 2008
  1Gói VI. Các thiết bị khác
 • 465.500.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nướcMột túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 4 năm 2008Trọn góiQuý 4 2008