Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới cầu An Linh – An Long, huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới cầu An Linh – An Long, huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương

Tên chủ đầu tư:Sở Giao thông Vận tải Bình Dương
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Số hiệu:438/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/02/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương
Số hiệu:3198/QĐ-UBND
Ngày ban hành:13/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 40042744861(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới cầu An Linh – An Long, huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương (7 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
 • 27.264.254 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn ngân sách TỉnhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 4/2008Trọn gói20 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  02Thẩm tra dự toán
 • 26.334.791 (VND)
 • Vốn ngân sách TỉnhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 4/2008Trọn gói20 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  03Lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 43.684.771 (VND)
 • Vốn ngân sách TỉnhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 4/2008Trọn gói60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  04Bảo hiểm công trình
 • 261.876.262 (VND)
 • Vốn ngân sách TỉnhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 1/2009Trọn góiKể từ lúc khởi công xây lắp công trình đến khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (kể cả thời gian bảo hành)
  05Kiểm toán
 • 109.883.252 (VND)
 • Vốn ngân sách TỉnhMột túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 4/2009Trọn gói60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  06Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình
 • 184.777.288 (VND)
 • Vốn ngân sách TỉnhHai túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyểnQuý 4/2009Trọn gói20 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  07Xây lắp công trình xây dựng mới cầu An Linh – An Long, huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương
 • 31.379.932.763 (VND)
 • Vốn ngân sách TỉnhMột túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyểnquý 4/2008Trọn gói365 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)