Thông báo mời thầu gói thầu: Trang thiết bị Trường mẫu giáo Hoa cúc 7 huyện Thuận An tỉnh Bình Dương.

Thông báo mời thầu gói thầu: Trang thiết bị Trường mẫu giáo Hoa cúc 7 huyện Thuận An tỉnh Bình Dương.

Tên dự án:Trường mẫu giáo Hoa cúc 7 huyện Thuận An tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Trang thiết bị Trường mẫu giáo Hoa cúc 7 huyện Thuận An tỉnh Bình Dương.
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty CP tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương số 07 đường Cách Mạng Tháng 8, TX Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: 0650.825923. Fax: 0650.811078
21/08/2008 đến 08/09/2008
1.000.000 (VND)
08/09/2008 09:00
08/09/2008 09:00