Giám sát thi công xây dựng

Giám sát thi công xây dựng

04
Quý IV năm 2008
210 ngày lịch
Giá gói thầu:
 • 187.594.862 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm