Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công

01
quý 4/2008
20 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 27.264.254 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới cầu An Linh – An Long, huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương