Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp các hạng mục chính

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp các hạng mục chính, Hệ thống cấp nước sinh hoạt Diên Phước – Diên Lạc – Diên Thọ.

Tên dự án:Hệ thống cấp nước sinh hoạt Diên Phước – Diên Lạc – Diên Thọ
Tên gói thầu:Xây lắp các hạng mục chính
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Khu liên cơ 16, Nguyễn Thiện Thuật, TP.Nha Trang, T.Khánh Hoà (Điện thoại:(058) 528062 – 528064, Fax: 528062
15/08/2008 đến 01/09/2008
1.000.000 (VND)
01/09/2008 08:00
01/09/2008 08:00