Tư vấn giám sát thi công xây dựng

Tư vấn giám sát thi công xây dựng

03
Quý IV/2008
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 45.633.862 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói