Tư vấn kiểm toán công trình

Tư vấn kiểm toán công trình

04
Quý IV/2008
15 ngày
Giá gói thầu:
 • 12.835.475 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói