Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

05
Quý I/2009
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.141.528 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói