Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn Nghiên cứu thị trường phân bón NPK & SA.

Thông báo mời thầu gói thầu: Tư vấn Nghiên cứu thị trường phân bón NPK & SA. Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón NPK và SA

Tên dự án:Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất phân bón NPK và SA
Tên gói thầu:Tư vấn Nghiên cứu thị trường phân bón NPK & SA.
Nguồn vốn:Vốn đầu tư xây dựng của Công ty
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Có sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Hai túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Phòng dự án, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí- Công ty cổ phần, Số 2 Bis 4- 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Điện thoại 08. 9974748 Fax: 08.9974757
04/08/2008 đến 20/08/2008
0 (VND)
20/08/2008 09:00
20/08/2008 09:00