Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán dự án cầu Bến Tre 1, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán dự án cầu Bến Tre 1, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre

01
Quý IV năm 2008
90 ngày
Giá gói thầu:
 • 4276117000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo đơn giá