Gói thầu số 3: Bảo hiểm công trình

Gói thầu số 3: Bảo hiểm công trình

3
Quý III/2008
Theo quy định của Bộ Tài chính
Giá gói thầu:
 • 94.550.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu hạng mục hoàn trả QL21, đoạn Chợ Bến – Cầu Sỏi (Km 59+200 – Km 72+816) huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình thuộc Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)