Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị phục vụ phân tích kim loại nặng trong nước

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị phục vụ phân tích kim loại nặng trong nước, Nâng cấp trang thiết bị phòng phân tích và kiểm soát chất lượng nước tiêu chuẩn Quốc gia.

Tên dự án:Nâng cấp trang thiết bị phòng phân tích và kiểm soát chất lượng nước tiêu chuẩn Quốc gia
Tên gói thầu:Thiết bị phục vụ phân tích kim loại nặng trong nước
Nguồn vốn:Vốn ngân sách
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn; Địa chỉ: 73 – Nguyên Hồng – Đống Đa- Hà Nội, ĐT: 04-8355964; Fax: 04-7760439
09/08/2008 đến 25/08/2008
1000000 (VND)
25/08/2008 14:00
25/08/2008 14:00