Cung cấp (02) hai bộ cốp pha toàn tiết diện đổ bê tông hầm dẫn nước Công trình thuỷ điện Sông Tranh 2

Cung cấp (02) hai bộ cốp pha toàn tiết diện đổ bê tông hầm dẫn nước Công trình thuỷ điện Sông Tranh 2

02 (hai)
15/11/2008
Tháng 1/2008
Giá gói thầu:
 • 11387000000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Quốc tế
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói