Thi công phòng chống mối mọt công trình trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Ea H’leo

Thi công phòng chống mối mọt công trình trụ sở làm việc Chi cục thuế huyện Ea H’leo

07
Quý 4 năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 81.748.534 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Xây lắp
  Trọn gói