Kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp, thiết bị thuộc dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Minh Quang, xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh

Kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp, thiết bị thuộc dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Minh Quang, xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh

Tên chủ đầu tư:Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Quảng Ngãi
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu:2856/UBND-NNTN
Ngày ban hành:11/10/2006
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi
Số hiệu:177/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành:07/11/2007
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Cấp thoát nước
Nguồn vốn:Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.572.096.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu gói thầu Xây lắp, thiết bị thuộc dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt thôn Minh Quang, xã Tịnh Hoà, huyện Sơn Tịnh (01 gói thầu)

  Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01Xây lắp, thiết bị
 • 2.048.493.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnNăm 2008-2009Theo đơn giá 180 ngày


  Danh sách các quyết định liên quan:
  • Quyết định đầu tư Dự án Size 362 K
  • Kế hoạch đấu thầu Size 721 K
  • Quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư Size 379 K
  • Quyết định phê duyệt HSMT Size 386 K