Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

09
Quý 4 năm 2008
12 tháng
Giá gói thầu:
 • 17.382.412 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói