Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp tuyến N1, hố van

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp tuyến N1, hố van, Hệ thống cấp nước sinh hoạt Diên Phước – Diên Lạc – Diên Thọ

Tên dự án:Hệ thống cấp nước sinh hoạt Diên Phước – Diên Lạc – Diên Thọ
Tên gói thầu:Xây lắp tuyến N1, hố van
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Khu liên cơ 16, Nguyễn Thiện Thuật, TP.Nha Trang, T.Khánh Hoà Điện thoại:(058) 528062 – 528064, Fax: 528062
16/08/2008 đến 03/09/2008
1.000.000 (VND)
03/09/2008 08:00
03/09/2008 08:00