Chọn đơn vị đại diện tổ chức bán đấu giá VTTB thanh lý đợt 3 năm 2008

Chọn đơn vị đại diện tổ chức bán đấu giá VTTB thanh lý đợt 3 năm 2008

01
Từ ngày 20/10/2008 đến ngày 30/10/2008
2 tuần lễ
Giá gói thầu:
 • 20.000.000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  * Chào hàng cạnh tranh
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói