Bảo hiểm công trình

Bảo hiểm công trình

04
Quý 1/2009
Kể từ lúc khởi công xây lắp công trình đến khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (kể cả thời gian bảo hành)
Giá gói thầu:
 • 261.876.262 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới cầu An Linh – An Long, huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương