Thông báo mời thầu gói thầu : Cung cấp thiết bị, các chương trình phần mềm – Hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng hàng không Gia Lâm

Thông báo mời thầu gói thầu : Cung cấp thiết bị, các chương trình phần mềm – Hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng hàng không Gia Lâm

GT: Cung cấp thiết bị, các chương trình phần mềm – Hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng hàng không Gia Lâm.

Thuộc D.A : Hệ thống cơ sở dữ liệu khí tượng hàng không Gia Lâm.

Nguồn vốn : Quỹ đầu tư phát triển sản xuất

Bên mời thầu : Trung tâm Hiệp đồng Chỉ huy Điều hành bay.

Hình thức đấu thầu : rộng rãi trong nước.

Thời gian phát hành HSYC : từ 08 giờ 00 ngày 01/08/2008 đến 9 giờ 00 ngày 21/08/2008 (trong giờ hành chính)

ĐĐ : Ban Kế hoạch – Trung tâm Hiệp đồng Chỉ huy Điều hành bay

Sân bay Gia Lâm – Quận Long Biên – Hà Nội

Điện thoại :  (04) 8724400;         Fax: (04) 8733110

Giá bán : 500.000 đồng                             

Thời điểm đóng thầu : 9 giờ 00 ngày 21/08/2008