Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị âm thanh, ánh sáng, thang nâng

Thông báo mời thầu gói thầu: Thiết bị âm thanh, ánh sáng, thang nâng, Sửa chữa, chỉnh trang Nhà hát thành phố,

Tên dự án:Sửa chữa, chỉnh trang Nhà hát thành phố
Tên gói thầu:Thiết bị âm thanh, ánh sáng, thang nâng
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh thành phố, địa chỉ: Số 7 Công trường Lam Sơn – Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: (08) 8295788
30/07/2008 đến 13/08/2008
1.000.000 (VND)
13/08/2008 15:30
13/08/2008 15:30