Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

Kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình

06
Quý 4/2009
20 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 184.777.288 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới cầu An Linh – An Long, huyện Phú Giáo – tỉnh Bình Dương