Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán

1
quý 4/2008
100 ngày (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ ; không kể thời gian chờ thẩm định và phê duyệt
Giá gói thầu:
 • 2.397.000.000 (VND)
 • Vốn Ngân sách tỉnh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Hai túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo thời gian


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư và thiết kế bản vẽ thi công – dự toán