Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường giao thông nội đồng thị trấn Dâu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Tuyến khu phố 6: Từ kênh N1 Bàu Sen ( cầu số 2) đến kênh N2 Bàu Sen ( Gói thầu : Thi công xây dựng công trình)

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường giao thông nội đồng thị trấn Dâu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Tuyến khu phố 6: Từ kênh N1 Bàu Sen ( cầu số 2) đến kênh N2 Bàu Sen ( Gói thầu : Thi công xây dựng công trình)

Tên chủ đầu tư:Ban quản lý các chương trình đầu tư khuyến nông
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND huyện Dầu Tiếng
Số hiệu:290/QĐ-UBND
Ngày ban hành:26/08/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:UBND huyện Dầu Tiếng
Số hiệu:363/QĐ-UBND
Ngày ban hành:15/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 1.812.225.487(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường giao thông nội đồng thị trấn Dâu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Tuyến khu phố 6: Từ kênh N1 Bàu Sen ( cầu số 2) đến kênh N2 Bàu Sen ( Gói thầu : Thi công xây dựng công trình) (1 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    1Xây dựng đườnggiao thông nội đồng thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Tuyến khu phố 6: Từ kênh N1 Bau sen ( cầu số 2) đến kênh N2 Bàu Sen ( Gói thầu: Thi công xây dựng công trình).
  • 1.508.952.530 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyểnQuý IV năm 2008Trọn gói 60 ngày ( kể cả ngày lễ và ngày nghỉ theo chế độ)