Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư máy sấy công nghiệp của Đoàn Tiếp Viên năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư máy sấy công nghiệp của Đoàn Tiếp Viên năm 2008

Tên chủ đầu tư: Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam
Số hiệu: 2081/QĐ/TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành: 15/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Đoàn Tiếp Viên – Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam
Số hiệu: 699/QĐ-ĐTV
Ngày ban hành: 25/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Hàng không
Nguồn vốn: Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 120.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư máy sấy công nghiệp của Đoàn Tiếp Viên năm 2008 (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Đầu tư máy sấy công nghiệp của Đoàn Tiếp Viên năm 2008
  • 120.000.000 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyển Qúy IV/2008Trọn gói Theo thực tế yêu cầu của gói thầu