Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư máy sấy công nghiệp của Đoàn Tiếp Viên năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư máy sấy công nghiệp của Đoàn Tiếp Viên năm 2008

Tên chủ đầu tư:Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam
Số hiệu:2081/QĐ/TCTHK-KHĐT
Ngày ban hành:15/09/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành:Đoàn Tiếp Viên – Tổng Công ty Hàng Không Việt Nam
Số hiệu:699/QĐ-ĐTV
Ngày ban hành:25/10/2008
Loại dự án:Dự án nhóm C
Ngành:Hàng không
Nguồn vốn:Vốn ngân sách ,
Tổng mức đầu tư:
  • 120.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Đầu tư máy sấy công nghiệp của Đoàn Tiếp Viên năm 2008 (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01Đầu tư máy sấy công nghiệp của Đoàn Tiếp Viên năm 2008
  • 120.000.000 (VND)
  • Vốn ngân sách Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh , Trong nước, Không sơ tuyểnQúy IV/2008Trọn gói Theo thực tế yêu cầu của gói thầu