Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị sinh học phân tử và phân tích môi trường

Thông báo mời thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị sinh học phân tử và phân tích môi trường, Dự án đầu tư XDCT Nâng cấp và mở rộng Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 – Nha Trang.

Tên dự án:Dự án đầu tư XDCT Nâng cấp và mở rộng Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 – Nha Trang
Tên gói thầu:Mua sắm thiết bị sinh học phân tử và phân tích môi trường
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Trọn gói
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản, Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà nôi -Điện thoại: 04.8310983; Fax:04.8317221
28/07/2008 đến 18/08/2008
1.000.000 (VND)
18/08/2008 09:00
18/08/2008 09:00