Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng nâng cấp Trường Mầm non 2

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng nâng cấp Trường Mầm non 2

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Quận Tân Bình
Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình
Số hiệu: 135/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/10/2008
Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình
Số hiệu: 736/BQL
Ngày ban hành: 27/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh ,
Tổng mức đầu tư:
  • 6.995.000.000(VND)
  • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng nâng cấp Trường Mầm non 2 (01 gói thầu)

    Số gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
    01 Xây dựng nâng cấp trường Mầm non 2
  • 6.159.435.000 (VND)
  • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi , Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2008Theo đơn giá 07 tháng (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)